Fundacja charytatywna “Fenix Fundacja”
Zbieramy fundusze dla
ofiar na Ukrainie
Tym, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia kraju oraz dla wojska
Fundacja “Fenix Fundacja”
Są to nieobojętni Ukraińcy, którzy zostali zmuszeni do pozostawienia swojej podstawowe
działalności w celu osiągnięcia pokoju w swoim kraju.
Prowadzimy zarejestrowaną działalność w takich kierunkach:
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
Szerzenie i ochrona wolności oraz praw człowieka
i obywatela, a także działania wspierające rozwój demokracji
Promocja i organizacja działalności wolontariuszy
Fundacja została założona
Ponad 2 lata temu w dniu 19 lipca 2019 roku
przez Olenę Zawieruchę i Siergieja Redko
Teraz szczególnie potrzebujemy
Twojego wsparcia
Wszystkie środki funduszu są przeznaczone na pomoc ludziom poszkodowanym w wojnie na Ukrainie. Nasz zespół na co dzień wykorzystuje wszystkie nadarzające się możliwości.
Wierzymy w zwycięstwo i potępiamy agresję wroga
Fundacja “Fenix Fundacja”
Polecamy czytać wyłącznie zweryfikowane źródła informacji
Dane do kontaktu
Dokumenty fundacji
Ponieważ nasza siedziba znajduje się w Warszawie, w Polsce, jesteśmy w stanie komunikować się z organizacjami w Europie Zachodniej, otrzymywać pomoc od Europejczyków i być pomostem między pokojowym światem, który może pomóc, a wojskową Ukrainą, która tego potrzebuje.
Otrzymaliśmy dziesiątki próśb o pomoc od ukraińskich ministerstw, administracji państwowych i organizacji non-profit.
Twoja pomoc jest bardzo cenna dla narodu Ukrainy
Nasz zespół
Siergiej Redko
Olena Zawierucha
Wiktoria Redko
Oleksij Rud
Wspierają nas