Fundacja charytatywna “Fenix Fundacja”
Zbieramy fundusze dla
ofiar na Ukrainie
Tym, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia kraju oraz dla wojska